Borst Lipomodeling

Bosrt lipomodelling houdt de techniek in waarbij het vet van een andere deel van het lichaam zoals bijvoorbeeld vanuit de buikwand of de dijen naar de borsten wordt overgedragen.

Borst lipomodelling wordt toegepast voor de correctie van eventuele fouten welke zijn overgebleven als gevolg van verschillende chirurgische borstoperaties die in het verleden zijn uitgevoerd. Daarnaast is het ook mogelik om borst lipomodelling toe te passen bij borstvergrotingsoperaties. Deze techniek wordt tegenwoordig steeds meer populair want het is tenslotte een veilige techniek. Er bestaat slechts weinig kans dat complicaties optreden en het is mogelijk om deze borstoperatie steeds weer opnieuw te herhalen tot op het ogenblik dat de patiënt tevreden is met de grootte en het gewenste uiterlijk van de borsten.

De eerste stap van een borst lipomodelling behandeling en operatie is liposuctie. Liposuctie wordt uitgevoerd onder algemene verdoving van de desbetreffende patiënten. Nadat het vet door middel van deze liposuctieoperatie is verwijderd wordt een voor dit doel bestemde speciale machine toegepast om op deze manier het vet op een hoge snelheid te gaan centrifugeren. Daaropvolgend worden deze pure vetcellen dus weer terug in de borst geïnjecteerd. Dat zal ervoor zorgen dat een eventueel defect welke als gevolg van in het verleden uitgevoerde borstoperaties weer te kunnen herstellen of om een bepaalde volume aan de borst te geven voor de borstvergroting.