Vormgeving van de neus, RHINOPLASTIE

De neus is het centrale deel van ons gezicht. Indien de neus niet goed gevormd en niet proportioneel is kan dit heel erg oncomfortabel zijn. Rhinoplastie is een ingreep waarbij het uiterlijk van de neus wordt verbeterd. Omdat de plaats van de neus op iemands gezicht in het middelpunt staat is deze operatie dan ook één van de meest populaire operaties binnen de plastische chirurgie.

Rhinoplastie staat algemeen bekend als neuscorrectie en staat op nummer één van de lijst van de meest gevraagde cosmetische behandelingen en operaties. Toch bestaan er nog wat verschillen tussen de toegepaste methodes en medische rhinoplastie.

Het meest belangrijke doel tijdens medische rhinoplastie is de genezing van ademhalingsproblemen waarbij cosmetische ingrepen zich juist richten op het uiterlijk van de neus. Zo bestaan er vele mogelijkheden.

De breedte van de neus kan worden veranderd of knobbeltjes op de neusbrug worden verwijderd. Van patiënten wordt verwacht zich bij onze chirurg om advies te vragen om te vertellen wat zij precies verwachten en welke resultaten zij precies willen bereiken.

Het doel van rhinoplastie is om het algemeen uiterlijk van de neus te verbeteren in vergelijking met de andere delen van het gezicht. Het is mogelijk dat sommige patiënten ontevreden zijn omdat er sprake is van een kromming in de as van hun neus. Dus vanwege een kromme neus. Andere patiënten kunnen ontevreden zijn met het uiterlijk van hun neus vanwege een trauma of een ongeluk.

De meeste chirurgische ingrepen en rhinoplastieoperaties worden onder algemene anesthesie verwezenlijkt. Maar in sommige andere gevallen waarbij alleen sprake is van een behandeling van het kraakbeen kan slechts locale anesthesie wel voldoende zijn. Wanneer er rhinoplastie wordt toegepast zal de daartoe bevoegde chirurg een speciale oplossing in het inwendige en het uitwendige oppervlak van de neus van de desbetreffende patiënt gaan injecteren hetgeen ertoe zal leiden dat de bloedvaten in de neus samentrekken en nauwer worden. Hierdoor zal de neus van de patiënt minder gaan zwellen waarbij het teveel bloeden zal worden verminderd. Deze speciale solutie heft ook bepaalde speciale anesthetische eigenschappen die dus ervoor zorgen dat de patiënten veel minder pijn na de chirurgische ingreep voelen. Neuscorrectieingrepen zijn vooral bij mannen in de laatste jaren poulair geworden.

Primaire rhinoplastie wordt toegepast bij de patiënten bij welke in het verleden als gevolg van een trauma of een ongeluk geen neusoperaties zijn verricht door middel van de opnieuw vormgeving, vergroting of verkleining van de reeds voorhandene neusstructuren. Door middel van de incisies in de neus waarbij de chirurg ongeveer op een centimer afstand van de neusgaten insnijdingen verricht zal het mogelijk zijn om toegang te verkrijgen tot het botweefsel en het kraakbeenachtige weefsel waarbij de overmatige bot- of kraakbeenweefsels worden verwijderd en de neus een nieuwe vorm wordt gegeven. Indien de resultaten niet zoals verwacht zijn is het nog steeds wel mogelijk om de neus opnieuw een vorm te geven. In zulke gevallen zullen de chirurgen een rhinoplastie revisie toepassen. Er zal geen sprake zijn van een complete rhinoplastie. Dit is dus een herziening en slechts de mogelijke fouten van de voorgaande operatie zullen worden gecorrigeerd.

Na afloop van de neuscorrectie zal voor gedurende een week een spalk op de neus van de patient worden geplaatst. Indien de neus van de patiënt bloedt zal voor gedurende een paar uur een klein verband in de neusgaten van de patiënt worden geplaatst. Het is mogelijk dat rondom de neus en de ogen van de patiënt enige zwellingen en blauwe plekken optreden welke na ongeveer 7 dagen weer zullen gaan verdwijnen.