Saç Ekimi, FUE

Saç ekimi, saç greftlerinin, bir hastanın donör bölgesinden farklı teknikler kullanılarak saç dökülmesi olan bölgelere çıkarılmasıdır. Saç ekimi, saçlarının tamamını kaybetmiş veya saçlarının bir kısmını kaybetmiş kişilerde başarıyla uygulanan bir yöntem olmasının yanı sıra yanık ve yaralanmalardan kaynaklanan saç dökülmelerinde kullanılan bir yöntemdir. Saç ekimi, kısmi saç dökülmesi yaşayan hastalar için de ideal bir tedavidir. Tüm teknikler doğal sonuçlar üretmeye odaklanırken farklı aşamaları ve uygulama yöntemleri vardır. Saç ekimi öncesinde hastanın saç yapısı ve saç dökülmesi olan bölgeler incelenir ve en doğal sonuçları verecek doğru teknik seçilir.  

FUE (Foliküler Unite Ekstraksiyon) Tekniği

FUE (Follicular Unit Extraction) Tekniği en yaygın saç ekimi tekniğidir.  Bu teknik, lokal anestezi uygulanarak ense bölgesinden saç dökülmesi olan bölgelere saç köklerinin çıkarılmasıdır. FUE yöntemi sırasında saç ekimi panç adı verilen ince uçlu iğnelerle gerçekleştirilir. Hasta anestezi altında olduğu için herhangi bir ağrı hissetmez.

FUE tekniğinde, donör bölge çoğu zaman ense bölgesidir. Ense bölgesinden çıkarılan saç kökleri, saç dökülmesi sorunu olan bölgelere yerleştirilir.

FUE tekniği ile saç ekimi 3 aşamadan oluşur.

1. Aşama: Yaklaşık bir saat. Hastanın kafa derisi lokal anestezi ile uyuşturulur. Hastanın ense, kol, bacak, sırt ve göğüs kıl yapısı incelendikten sonra kıl kökünün alınacağı bölge belirlenir. Çoğu zaman donör bölge ense olsa da bazı çok nadir durumlarda donör alan olarak başka alanlar da kullanılabilir.

2. Aşama: Yaklaşık 3 saat. Tek saç kökleri (greftler) donör bölgeden 0.8mm panç ile çıkarılır. Bu saç kökleri, doğal bir ekim görünümü elde etmek için ön saç çizgisine ekilir. Daha yoğun bir ekim görünümü oluşturmak için 2 veya 3 saç teline sahip olan foliküller 1 mm'lik panç ile çıkarılır. Bu foliküller tek greftlerden sonra ekilir.

3. Aşama: Yaklaşık 3 saat. Ekim yapılacak alan ile ilgili son detaylar görüşülür ve alan uyuşturulur. Hastanın foliküllerinin çapları ve derinlikleri hesaplanır. Foliküllerin yerleştirileceği kanallar, saç ekimi için hazırlanan özel lateral slitler ile açılır. Kanal açma işlemi tamamlandığında saç ekimi işlemi biter.

Saç Ekiminde Perkütan Teknik

Perkütan Teknik, çok özgün bir nakil tekniğidir, dünya çapında çok az sayıda klinik tarafından gerçekleştirilebilen tek tekniktir. Perkütan Saç Ekim tekniği sırasında düz kesi yapılmaz. Saç kökleri, saç kökleri ile aynı çapta açılan yuvarlak deliklere yerleştirilir. Perkütan Saç Ekim tekniği, hızla iyileşen ve oldukça doğal bir görünüm oluşturan gelişmiş bir saç ekimi tekniğidir.

Perkütan saç ekiminde diğer tekniklere göre daha az solüsyon kullanıldığı için hastada daha az şişlik olur. Perkütan saç ekimi tekniği daha zahmetlidir ve daha fazla ayrıntı gerektirir. Bir seansta 4500-6000 folikül nakledilebilir.

DHI saç ekimi

2016 yılında kullanılmaya başlanan ve tıraşsız saç ekimi olarak da bilinen DHI saç ekimi tekniği kalemle saç ekimi olarak da adlandırılmaktadır. DHI tekniği ile saç ekimi operasyonları sırasında başlangıçta greftler için kanal açılmamaktadır.

DHI Tekniği sırasında hastanın saçı herhangi bir şekilde kesilmeden veya tıraş edilmeden donörden saç kökleri çıkarılır. DHI saç ekimi tekniği doktorun kararı ile hastanın durumuna göre iki farklı şekilde uygulanabilmektedir. Protokol A olarak bilinen ilk yöntemde saç kökleri, donör bölgeden çıkarıldıktan hemen sonra ekilir. Protokol B olarak bilinen ikinci yöntemde ise saç kökleri çıkarıldıktan belirli bir süre sonra ekilir.

DHI yönteminde saç kökü transferi kanallar açılmadan (kesi yapılmadan) gerçekleştirilir. Çok ince iğneli kalemler kullanıldığı için işlem daha yoğun bir sonuç verir. DHI tekniği kullanılarak gerçekleştirilen operasyonlarda tahriş olmuş bölgenin iyileşme süresi diğer tekniklere göre daha hızlıdır.